پفک(کرانچی)

41,000 تومان
بسیار خوشمزه کاملا بهداشتی عرضه بصورت وزنی بسیاراقنصادی

نخودگل شور

46,000 تومان
نخود برای درمان پوکی استخوان به دلیل منابع غنی کلسیم بسیار سودمند است. در دوران رشد استخوان ها و دندان

پسته ریزبرشته

238,000 تومان
خوردن پسته نیروی جنسی را تقویت می کند.مغز و ذهن را تقویت می کند.پسته معده را تقویت می کند.برای تسکین